• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Ostatnie informacje

1% – informacja dla Podopiecznych

Szanowni Państwo – Podopieczni Fundacji „Zielony Liść”

Spłynął na nasze konto tak oczekiwany przez Was 1% podatku za rok 2015. Część  wpływów z tego tytułu zawdzięczamy Państwa aktywności i staraniom o to. Jak co roku  Zarząd Fundacji podzieli środki, które wpłynęły pomiędzy podopiecznych sporządzając  uchwałę o podziale środków z 1%. Niestety na skutek działań kilkorga osób i wywołaniem przez nie szumu medialnego tegoroczne wpływy są mniejsze.

Jak Państwo wiedzą, nasza organizacja od początku roku 2016 boryka się z problemem przywłaszczenia znacznej części środków Fundacji przez osobę nieuprawnioną. W związku z tym pieniądze z 1% podatku  za rok 2014 skończyły się przedwcześnie i przez kilka miesięcy Zarząd Fundacji nie wypłacał należnych refundacji na Wasze potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją.

W związku z taką sytuacją środki z tegorocznego wpływu 1%  w pierwszej kolejności przeznaczane będą na spłatę zaległych faktur i zobowiązań na rzecz Podopiecznych w najtrudniejszej sytuacji.

Jednocześnie Zarząd Fundacji oświadcza, że prowadzi działania mające na celu odzyskanie środków bezprawnie przywłaszczonych, jednak to będzie wymagało czasu. Jeśli się to uda, odzyskane środki posłużą realizacji potrzeb naszych Podopiecznych.