• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Na mocy prawa Fundacja ZIELONY LIŚĆ posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku. Pieniądze z 1% przekazane przez podatników przeznaczymy na leczenie, rehabilitację, edukację, turnusy rehabilitacyjne i inne konieczne działania usprawniania osób niepełnosprawnych – naszych podopiecznych.

Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 0000052038