• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
 • 801 112 982
 • info@fundacjazielonylisc.org

Piotr Kruszka

 • Numer:

  Piotr Kruszka

 • Imię i nazwisko:

  Piotr Kruszka

 • WWW:

 • Dopisek:

  Piotr Kruszka

 • Konto:

  69 9484 0007 2450 0005 9473 0002

Nazywam się Piotr Kruszka.

W 1998 roku uległem wypadkowi komunikacyjnemu  wyniku którego  doznałem urazu wielonarządowego. Wstrząs pourazowy. Złamanie kręgosłupa Th5-Th8 z paraplegią (jestem sparaliżowany od pasa w dół i poruszam się wyłącznie na wózku inwalidzkim). Stłuczenie serca. Stłuczenie płuc. Niewydolność wielonarządowa. Złamanie żeber VI-X po stronie lewej z odmą i krwawieniem lewej opłucnej. Złamanie żeber IV-VI po stronie prawej z odmą i krwiakiem prawej opłucnej. Zatrzymanie krążenia w 3 dobie pobytu i reanimacji. Stan po laparotomii zwiadowczej – stłuczenie śledziony, krwiaki przestrzeni zaotrzewnowej, krwiak około nerkowy prawostronny. Niewydolność nerek.

Złamanie otwarte I- stopnia wieloodłamowe kości udowej prawej oraz szyjki kości udowej prawej. Stan po amputacji prawej kończyny dolnej – 1/3 górnej uda z powodu zgorzeli. Stan po tracheostomii, oddech zastępczy respiratorem, Utrata słuchu 80%.

Zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc.

numer mojego subkonta: BS W Brodnicy 69 9484 0007 2450 0005 9473 0002

Także jesteś poszkodowany?

Potrzebujesz pomocy i chciałbyś dołączyć do fundacji zielony liść?

Skontaktuj się z nami