• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Fundacja od początku swojej działalności prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą mówimy m.in. o tym, co to znaczy zachowywać się bezpiecznie na drodze, jak bardzo należy uważać na zachowania innych uczestników ruchu drogowego. Zwracamy dzieciom szczególną uwagę, aby były ubrane w sposób zapewniający ich widoczność, a zwłaszcza aby używały oświetleń odblaskowych na odzieży, plecakach, rowerach. Na lekcjach prezentujemy profesjonalne oświetlenie odblaskowe i jego działanie, zwłaszcza po zmroku i w trudnych warunkach pogodowych.

Prowadzimy także działalność edukacyjną w obszarze zagrożeń związanych z uczestniczeniem w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.

Podczas zajęć prezentujemy ciekawe materiały filmowe, wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt (np. alko-gogle).

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem przez naszego pracownika Grzegorza Śliwińskiego zajęć edukacyjnych proszone są kontakt telefoniczny z Fundacją od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00; tel.: 56 657 55 40/41 lub 801-112-982.