• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Jeśli chcesz dołączyć do grona naszych podopiecznych, skontaktuj się z nami:

ul. Ducha Świętego 5/4
87-100 Toruń

tel. /56/ 657 55 40-41

infolinia; 801-112-982
e-mail: info@fundacjazielonylisc.org

 

Wymagane dokumenty to przede wszystkim:

  1. wniosek o pomoc z uzasadnieniem (data i miejsce wypadku, opis okoliczności wypadku, opis charakteru udziału kandydata na podopiecznego, wszystkie istotne okoliczności zdarzenia, opis obrażeń zaistniałych w wyniku wypadku i ich skutki trwałe lub czasowe, informacji o stanie działań odszkodowawczych, nazwę i adres jednostki Policji i Prokuratury, które prowadzą postępowanie).

    Pod pismem dopisać „Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez Fundację na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Zielony Liść w Toruniu w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i załatwienia przedmiotowej sprawy, którą opisuję w niniejszym piśmie”,

  2. dokumenty z wypadku (z postępowania karnego) potwierdzające, że urazy czy schorzenia są wynikiem wypadku oraz kto był jego sprawcą,
  3. ksero wypisów szpitalnych powypadkowych,
  4. ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  5. w przypadku braku możliwości działania we własnym imieniu przez pełnoletniego poszkodowanego, do dokumentów należy złożyć sądowe zaświadczenie o ustanowieniu przedstawiciela poszkodowanego jego opiekunem prawnym,
  1. kserokopie dowodu osobistego podopiecznego oraz opiekuna.