• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „ZIELONY LIŚĆ” powstała w 2001 roku w odpowiedzi na rozliczne trudności, z którymi konfrontuje się ofiara wypadku. W dniu 29 kwietnia 2004 roku decyzją Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskała status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Jesteśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052038.

Pomagamy bezpłatnie ofiarom wypadków drogowych. Obszarem działalności Fundacji jest teren całego kraju.  Zależy nam, by jak największa liczba osób poszkodowanych w wypadkach drogowych otrzymała wsparcie i pomoc jaką możemy zaoferować.

W dotychczasowej działalnosci Fundacja „Zielony Liść” niwelowała skutki wypadków komunikacyjnych setkom poszkodowanym. Naszą pomoc otrzymały nie tylko osoby fizyczne, ale i placówki medyczne, szkoły, przedszkola oraz komendy policji .

Doceniając wagę profilaktyki i prewencji, prowadzimy działalność edukacyjną wsród dzieci i młodzieży dotyczącą podnoszenia bezpieczeństwa na drodze. Do tej pory przeprowadziliśmy liczne akcje i programy tj.: „Bezpieczne dziecko”. Współpracujemy nie tylko z ośrodkami szkolnymi, ale również z innymi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami i działaniami statutowymi Fundacji.

Z uwagi na szczytne cele działalności Fundacji, którymi są pomoc poszkodowanym oraz profilaktyka prowadząca do podwyższenia bezpieczeństwa na drogach, zachęcam Państwa do finansowego wsparcia Fundacji, które będzie jednocześnie wyrazem uznania dla naszych działań.