• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
 • 801 112 982
 • info@fundacjazielonylisc.org

Wsparcie finansowe przyznawane jest przez Zarząd Fundacji w miarę posiadanych środków finansowych na dofinansowanie:

 1. zakupu lekarstw
 2. zabiegów rehabilitacyjnych
 3. pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (finansowany jest również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej)
 4. zakupu suplementów (konieczne specjalne zaświadczenie od lekarza)
 5. wizyt lekarskich
 6. diagnostyki laboratoryjnej
 7. dydaktycznych i rehabilitacyjnych (konieczne specjalne zaświadczenie lekarskie)
 8. dojazdów na rehabilitację i do lekarza
 9. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i pomocniczego
 10. barier w komunikowaniu się i barier technicznych
 11. finansowanie innych wydatków podopiecznych na podstawie indywidualnych decyzji Zarządu – po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń.