• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Pomoc organizacyjna dotyczy m.in.

  1. udostępnianie konta bankowego w celu gromadzenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją
  2. organizacja pomocy terapeutycznej psychologicznej
  3. organizacją obozów rehabilitacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
  4. wskazywanie organizacji i instytucji niosących pomoc na rzecz osob niepełnosprawnych, poszkdoowanych na skutek wypadków
  5. inne działania mające na celu pomoc ofiarom wypadków (np. udział pracowników w iał w warsztatach, szkoleniach, sympozjach, konferencjach).