• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Pomagamy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach komunikacyjnych oraz członkom ich rodzin.

Kierowca odpowiada na zasadzie ryzyka. Co za tym idzie ofiara wypadku drogowego nie musi udowadniać winy sprawcy, natomiast musi wykazać, że doznana szkoda została poniesiona w związku z ruchem danego pojazdu. W przypadku gdy poszkodowany w wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia które nie wynikało ze złamania przepisów drogowych przez kierowcę, odpowiada on za wprowadzenie pojazdu w ruch.

Panuje zasada. że im bardziej poszkodowani w wypadkach drogowych przyczyniają się do wypadku, tym bardziej maleje wina kierowcy. Bardzo często występuje też sytuacja gdy to kierowca ponosi całkowitą odpowiedzialność uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym np. nie zachował odpowiedniej uwagi czy przekroczył prędkość. Co za tym idzie szacowana odpowiedzialność oraz wysokość odszkodowania jest bardzo trudna do jednoznacznego określenia.

Występują przypadki kiedy to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania poszkodowanym w wypadku:

  • w sytuacji gdy szkoda została poniesiona z wyłącznej winy osoby trzeciej np. inny kierowca nagle zablokował mu drogę i musiał skręcać gwałtownie)
  • sytuacje siły wyżej np. kierowca unikając zderzenia z nagle spadającym konarem drzewa wykonał unik

Ofiary wypadków drogowych, które zostały poszkodowane przez nieznanych sprawców nie są pozostawione same sobie. Gorąco zapraszamy do skonsultowanie się z naszymi doradcami, którzy pomogą Państwu w każdej sprawie.

Miałeś wypadek samochodowy?

Motocyklowy?

Jechałeś rowerem?

Jechałeś pociągiem?

Płynąłeś statkiem, promem?

Leciałeś samolotem?

A może byłeś pieszym?

 

Jeśli byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego i jesteś jego ofiarą (a nie sprawcą!), skontaktuj się z nami i zostań naszym podopiecznym.

 

Oferujemy:

Dofinansowanie leczenia, rehabilitacji, terapii

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, leków

 

Pomoc organizacyjną

Subkonto, na którym możesz gromadzić środki z 1% bądź darowizny

Bezpłatną pomoc prawna – konsultacje z radcą prawnym w sprawach takich jak:

odszkodowanie za wypadek drogowy komunikacyjny z OC sprawcy

zadośćuczynienie (wypadek samochodowy)

zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

renta powypadkowa (wypadek komunikacyjny)

opis zdarzenia wypadku samochodowego – konsultacja biegłego

procedury sądowe dla ofiar wypadków drogowych

poszkodowany w wypadku drogowym – jego prawa

ugoda z zakładem ubezpieczeń, firmą ubezpieczeniową

firma ubezpieczeniowa – praktyki dużych znanych firm, na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy i ugody (bezpłatna konsultacja prawna w Fundacji)