• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Ostatnie informacje

Razem działamy – więcej pomagamy!

______________________________________________________________

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór wniosków na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób najbardziej potrzebujących.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i złożenie w biurze Fundacji (osobiście bądź mailowo) wniosku dostępnego wniosek-o-pomoc-fundacja-dbam-o-zdrowie

Prosimy o wypełnianie wniosku najlepiej na komputerze bądź czytelnie, drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć wskazane dokumenty.

Jednocześnie informujemy, że ilość środków do rozdysponowania jest ograniczona, a liczba zainteresowanych bardzo duża, stąd każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Zarząd Fundacji.

______________________________________________________________

Fundacja „Zielony Liść” została Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”. Budżet projektu w wysokości 50.000,00zł, z czego 20.000,00 zł pochodzi z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 30.000,00 zł z budżetu naszej organizacji, przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „Razem działamy – więcej pomagamy!” w naszej organizacji skorzysta łącznie 90 osób. Projekt dedykowany będzie osobom w trudnej sytuacji życiowej/materialnej (o niskich dochodach lub bez dochodów, których nie stać na wykup części/całości leków), w tym w szczególności: osobom starszym/seniorom, ciężko/przewlekle chorym, niepełnosprawnym, dzieciom i osobom niezatrudnionym (bezrobotnym/nieaktywnym zawodowo) i potrwa do końca kwietnia 2016 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach  na terenie całego kraju.

Nasza Organizacja znalazła się w gronie 100 Laureatów Konkursu Grantowego 2015, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Pula środków przekazanych w ramach grantów przez Fundację „Dbam o Zdrowie” wyniosła w tym roku rekordowe 2 mln zł. Uroczyste spotkanie z Grantobiorcami, podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. w łódzkiej Atlas Arenie.

Niebawem podamy więcej szczegółów i opublikujemy wzory dokumentów do pobrania.

MŁODZI JEŻDŻĄ BEZPIECZNIEJ

IMG_2130

Z radością informujemy, że Fundacja “Zielony Liść”, że we wrześniu rozpoczniemy drugi rok realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego w szkołach średnich, tym razem pn. “Młodzi jeżdżą bezpieczniej”.

W roku szkolnym 2014/2015 projekt nosił nazwę “Młodzi patrzą na trzeźwo”.

Wyłącznym sponsorem projektu jest Firma Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o. o.

Więcej informacji TUTAJ.

Rehabilitacja dzieci (ZAKOŃCZONY)

W ramach złożonego projektu do Zarządu GRUPY NEUCA w Toruniu, otrzymaliśmy wsparcie finansowe na rehabilitację dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Poniżej formularz wniosku o dofinansowanie rehabilitacji

Wniosek

 

 

————————————————–

neuca

Grupa NEUCA uznaje zdrowie społeczne jako główną wartość, której podporządkowana jest misja firmy. W codziennej pracy ma do czynienia z farmacją i medycyną, styka się także z sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia.  W naszych działaniach koncentrują się na trzech aspektach: Ochrona zdrowia,Edukacja zdrowotna i profilaktyka,Wsparcie osób chorych.

 

Krok do przodu (ZAKOŃCZONY)

Z przyjemnością informujemy, iż realizujemy projekt współfinansowany przez  Województwo Kujawsko – Pomorskie w ramach zadania publicznego DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE DLA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH tytuł zadania publicznego  KROK DO PRZODU.

W ramach projektu osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wyjadą na warsztaty rehabilitacyjno – terapeutyczne do Ciechocinka.

W związku z zakończeniem przyjmowania wniosków Fundacja skontaktuje się telefonicznie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie.

 

 

Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych w Toruniu.

Termin składania: 16.09.2014 rok

zap. ofertowe – kurs zawodowy

Zał. nr 1 – formularz_ofertowy

Zał. nr 2 – oświadczenie_spełnienie warunków

Zał. nr 3 – wykaz_przeprowadzonych_usług_szkoleniowych

Zał. nr 4 – ośw. o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Zał. nr 5 – ośw.dotyczące realizacji innych projektów

———————————————————————————————————————————————————————————————

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z MENTORINGU PRAWNEGO I PSYCHOLOGICZNEGO:

– BEZPŁATNE KONSULTACJE
– W OKRESIE OD 01.09.2014-30.06.2015
– DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU I ICH OTOCZENIA (NP. CZŁONKOWIE RODZINY)
– W FORMIE SPOTKAŃ OSOBISTYCH (UL. DUCHA ŚW.5/4), E-MAIL, TEL. (INFOLINIA: 801 002 116; (056) 640 02 02
– PRAWNIK: 4, 11, 18, 25 MAJA w godz. 9:00-11:00 (E-MAIL: iza.raczka@op.pl)
– PSYCHOLOG: 12, 19 (17:30-20:30) i 26 maja (18:30-20:30) (E-MAIL: jaroslawparalusz@wp.pl)

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA! Ze względu na zmianę przedmiotu zamówienia (zmianie uległa ilość osób w poszczególnych grupach tematycznych) w Zapytaniu Ofertowym z dnia 19 sierpnia 2014r. na przeprowadzenie kursów zawodowych dla 30 osób niepełnosprawnych, Zapytanie to zostaje unieważnione. Powyżej ogłaszamy kolejne zapytanie.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych w Toruniu.

Szczegóły zapytania w załącznikach

zap. ofertowe – kurs zawodowy

Zał. nr 1 – formularz_ofertowy

Zał. nr 2 – oświadczenie_spełnienie warunków

Zał. nr 3 – wykaz_przeprowadzonych_usług_szkoleniowych

Zał. nr 4 – ośw. o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Zał. nr 6 – wzór umowy zlecenia

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

(23.07.2014 r.)

WARSZTATY Z RYNKU PRACY

Od 4 do 11 sierpnia odbędą się warsztaty z rynku pracy. Zamieszczamy harmonogram z zajęć z podziałem na grupy. Plik jest chroniony hasłem, które otrzymaliście Państwo na podany adres e-mail.

popr.HARMONOGRAM WARSZTATY RYNEK PRACY

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

(23.07.2014 r.)

DALEJ PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU – NAPRAWDĘ WARTO!

Pomimo, iż 16.07.2014 r. udało nam się ostatecznie zamknąć listę uczestników projektu, wszystkie osoby zainteresowane udziałem w nim zapraszamy do zapisywania się. W tym celu prosimy o kontakt mailowy lub tel.

Zainteresowane osoby będą umieszczane na liście rezerwowej i w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników – osoby te będą przyjmowane do projektu.

ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE! – WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE!

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA LIPCA 2014 r.

Projekt „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych” realizowany jest przez Fundację „Zielony Liść” w partnerstwie z firmą Lech Consulting Sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Projekt jest skierowany do 30 niepełnosprawnych i jednocześnie niezatrudnionych osób (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo) w wieku 15-30 lat (zarówno kobiet, jak i mężczyzn), zamieszkujących na terenie Torunia oraz całego powiatu toruńskiego (grodzki i ziemski). (więcej…)

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin (ZAKOŃCZONY)

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja otrzymała wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  na  „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin” na rok 2014
logo-msBezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych na skutek wypadków komunikacyjnych w siedzibie Fundacji:
poniedziałek: w godz. 9.00-13.00

czwartek: w godz. 9.00-13.00

środa: w godz. 16.00-19.00

Porady prawne udzielane są również e-mail info@fundacjazielonylisc.org i telefonicznie tel. 801-112-982, (56) 657-55-40/41

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób pokrzywdzonych na skutek wypadków komunikacyjnych w siedzibie Fundacji:

wtorek w godz. 16.00-18.00

czwartek w godz. 16.00-18.00

Pomoc psychologiczna udzielane jest również telefonicznie tel. 801-112-982, (56) 657-55-40/41 (więcej…)

Bezpieczne dziecko (ZAKOŃCZONY)

Miło nam poinformować że Marszałek województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznał honorowy patronat naszemu projektowi „”.

Fundacja od początku swojej działalności prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą mówimy m.in. o tym, co to znaczy zachowywać się bezpiecznie na drodze, jak bardzo należy uważać na zachowania innych uczestników ruchu drogowego. Zwracamy dzieciom szczególną uwagę, aby były ubrane w sposób zapewniający ich widoczność, a zwłaszcza aby używały oświetleń odblaskowych na odzieży, plecakach, rowerach. Na lekcjach prezentujemy profesjonalne oświetlenie odblaskowe i jego działanie, zwłaszcza po zmroku i w trudnych warunkach pogodowych.

Prowadzimy także działalność edukacyjną w obszarze zagrożeń związanych z uczestniczeniem w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.

Podczas zajęć prezentujemy ciekawe materiały filmowe, wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt (np. alko-gogle).

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem przez naszego pracownika Grzegorza Śliwińskiego zajęć edukacyjnych proszone są kontakt telefoniczny z Fundacją od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00; tel.: 56 657 55 40/41 lub 801-112-982.

 

Przeczytaj pismo marszałka

Razem możemy więcej (ZAKOŃCZONY)

We współpracy z Fundacją „Dbam o Zdrowie” zrealizowaliśmy w bieżącym roku projekt „Razem możemy więcej”.

W ramach otrzymanej dotacji/darowizny dofinansowaliśmy naszym podopiecznym koszty leczenia i zakupu  środków opatrunkowych.

Środki z dotacji na bieżący rok zostały w całości wydatkowane, w związku z tym Fundacja nie przyjmuje już wniosków o wsparcie finansowe na leczenie.