• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Ostatnie informacje

Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych w Toruniu.

Termin składania: 16.09.2014 rok

zap. ofertowe – kurs zawodowy

Zał. nr 1 – formularz_ofertowy

Zał. nr 2 – oświadczenie_spełnienie warunków

Zał. nr 3 – wykaz_przeprowadzonych_usług_szkoleniowych

Zał. nr 4 – ośw. o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Zał. nr 5 – ośw.dotyczące realizacji innych projektów

———————————————————————————————————————————————————————————————

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z MENTORINGU PRAWNEGO I PSYCHOLOGICZNEGO:

– BEZPŁATNE KONSULTACJE
– W OKRESIE OD 01.09.2014-30.06.2015
– DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU I ICH OTOCZENIA (NP. CZŁONKOWIE RODZINY)
– W FORMIE SPOTKAŃ OSOBISTYCH (UL. DUCHA ŚW.5/4), E-MAIL, TEL. (INFOLINIA: 801 002 116; (056) 640 02 02
– PRAWNIK: 4, 11, 18, 25 MAJA w godz. 9:00-11:00 (E-MAIL: iza.raczka@op.pl)
– PSYCHOLOG: 12, 19 (17:30-20:30) i 26 maja (18:30-20:30) (E-MAIL: jaroslawparalusz@wp.pl)

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA! Ze względu na zmianę przedmiotu zamówienia (zmianie uległa ilość osób w poszczególnych grupach tematycznych) w Zapytaniu Ofertowym z dnia 19 sierpnia 2014r. na przeprowadzenie kursów zawodowych dla 30 osób niepełnosprawnych, Zapytanie to zostaje unieważnione. Powyżej ogłaszamy kolejne zapytanie.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych w Toruniu.

Szczegóły zapytania w załącznikach

zap. ofertowe – kurs zawodowy

Zał. nr 1 – formularz_ofertowy

Zał. nr 2 – oświadczenie_spełnienie warunków

Zał. nr 3 – wykaz_przeprowadzonych_usług_szkoleniowych

Zał. nr 4 – ośw. o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Zał. nr 6 – wzór umowy zlecenia

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

(23.07.2014 r.)

WARSZTATY Z RYNKU PRACY

Od 4 do 11 sierpnia odbędą się warsztaty z rynku pracy. Zamieszczamy harmonogram z zajęć z podziałem na grupy. Plik jest chroniony hasłem, które otrzymaliście Państwo na podany adres e-mail.

popr.HARMONOGRAM WARSZTATY RYNEK PRACY

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

(23.07.2014 r.)

DALEJ PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU – NAPRAWDĘ WARTO!

Pomimo, iż 16.07.2014 r. udało nam się ostatecznie zamknąć listę uczestników projektu, wszystkie osoby zainteresowane udziałem w nim zapraszamy do zapisywania się. W tym celu prosimy o kontakt mailowy lub tel.

Zainteresowane osoby będą umieszczane na liście rezerwowej i w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników – osoby te będą przyjmowane do projektu.

ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE! – WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE!

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA LIPCA 2014 r.

Projekt „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych” realizowany jest przez Fundację „Zielony Liść” w partnerstwie z firmą Lech Consulting Sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Projekt jest skierowany do 30 niepełnosprawnych i jednocześnie niezatrudnionych osób (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo) w wieku 15-30 lat (zarówno kobiet, jak i mężczyzn), zamieszkujących na terenie Torunia oraz całego powiatu toruńskiego (grodzki i ziemski).

Projekt trwa od 01.04.2014 do 30.06.2015 roku i każdy uczestnik otrzyma wsparcie w formie:

  • poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
  • warsztatów z poszukiwania pracy (m.in. pisanie CV, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna),
  • mentoringu (konsultacje z prawnikiem i psychologiem),
  • kursów zawodowych (kadry i płace; księgowość i podatki; projektowanie stron WWW; robotnik placowy/konserwator zieleni; pomoc kuchenna),
  • dodatkowo 15 najlepszych uczestników projektu zostanie skierowanych na PŁATNE 6-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE (wynagrodzenie miesięczne: ok. 1500 zł netto).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie WWW Fundacji, a następnie jego przesłanie drogą elektroniczną/tradycyjną bądź osobiste przyniesienie do biura Fundacji.

Z ANKIETĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ KSEROKOPIĘ/SKAN ZAŚWIADCZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

———————————————————

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Załącznik: Regulamin projektu

Załącznik: Formularz