• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Ostatnie informacje

Razem działamy – więcej pomagamy!

______________________________________________________________

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór wniosków na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób najbardziej potrzebujących.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i złożenie w biurze Fundacji (osobiście bądź mailowo) wniosku dostępnego wniosek-o-pomoc-fundacja-dbam-o-zdrowie

Prosimy o wypełnianie wniosku najlepiej na komputerze bądź czytelnie, drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć wskazane dokumenty.

Jednocześnie informujemy, że ilość środków do rozdysponowania jest ograniczona, a liczba zainteresowanych bardzo duża, stąd każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Zarząd Fundacji.

______________________________________________________________

Fundacja „Zielony Liść” została Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”. Budżet projektu w wysokości 50.000,00zł, z czego 20.000,00 zł pochodzi z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 30.000,00 zł z budżetu naszej organizacji, przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „Razem działamy – więcej pomagamy!” w naszej organizacji skorzysta łącznie 90 osób. Projekt dedykowany będzie osobom w trudnej sytuacji życiowej/materialnej (o niskich dochodach lub bez dochodów, których nie stać na wykup części/całości leków), w tym w szczególności: osobom starszym/seniorom, ciężko/przewlekle chorym, niepełnosprawnym, dzieciom i osobom niezatrudnionym (bezrobotnym/nieaktywnym zawodowo) i potrwa do końca kwietnia 2016 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach  na terenie całego kraju.

Nasza Organizacja znalazła się w gronie 100 Laureatów Konkursu Grantowego 2015, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Pula środków przekazanych w ramach grantów przez Fundację „Dbam o Zdrowie” wyniosła w tym roku rekordowe 2 mln zł. Uroczyste spotkanie z Grantobiorcami, podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. w łódzkiej Atlas Arenie.

Niebawem podamy więcej szczegółów i opublikujemy wzory dokumentów do pobrania.