• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Ostatnie informacje

Razem możemy więcej (ZAKOŃCZONY)

We współpracy z Fundacją „Dbam o Zdrowie” zrealizowaliśmy w bieżącym roku projekt „Razem możemy więcej”.

W ramach otrzymanej dotacji/darowizny dofinansowaliśmy naszym podopiecznym koszty leczenia i zakupu  środków opatrunkowych.

Środki z dotacji na bieżący rok zostały w całości wydatkowane, w związku z tym Fundacja nie przyjmuje już wniosków o wsparcie finansowe na leczenie.