• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
  • 801 112 982
  • info@fundacjazielonylisc.org

Nasza Fundacja świadczy pomoc na rzecz osób będących ofiarami wypadków komunikacyjnych, w szczególności poprzez doradztwo w zakresie pomocy prawnej i rehabilitacyjnej.
Zarząd Fundacji rozpatruje wnioski o pomoc wyłącznie od osób, które dostarczą wszystkie wymagane dokumenty. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku bądź sposobu udzielania przez Fundację pomocy w danym przypadku.
Fundacja udziela pomocy finansowej tylko osobom poszkodowanym, nie będącymi sprawcami wypadków. Pomoc finansowa nie jest więc udzielana sprawcom wypadków, czyli osobom które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (dotyczy to również pieszych), osobom które brawurą, niedostosowaniem jazdy do warunków pogodowych, nieostrożnością doprowadziły do swojego wypadku, osobom które spowodowały obrażenia ciała u osób trzecich.
Fundacja nie udziela ponadto pomocy finansowej osobom: występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych, występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych etc., występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitalach, hospicjach,w zakresie medycyny niekonwencjonalnej.
Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej.