• ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
 • 801 112 982
 • info@fundacjazielonylisc.org

Lubisz pomagać innym?

Chcesz, aby świat był lepszy? Zależy Ci na samorealizacji i zdobyciu doświadczenia zawodowego w dużej organizacji non-profit?

Masz w sobie gotowość do dzielenia się własnym czasem, zapałem i pomysłami?

Chcesz inspirować i motywować innych do działania?

 

Zostań naszym wolontariuszem!

Poszukujemy wolontariuszy z całej Polski do pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z dziećmi!

 

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę współpracy,
 • szeroką gamę aktywności uwzględniających indywidualne predyspozycje i kompetencje wolontariusza,
 • możliwość udziału w tworzeniu programu/zadania/projektu, w którym uczestniczy wolontariusz,
 • możliwość nawiązania licznych znajomości i przyjaźni,
 • uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach, organizowanych przez Fundację.

 

Nasza Fundacja zapewnia:

 • osobę odpowiedzialną za współpracę z wolontariuszami,
 • jasno określone prawa i obowiązki,
 • dostosowanie czasu wykonywania pracy do możliwości wolontariusza,
 • zaświadczenie lub referencje.

 

Warunki współpracy z wolontariuszami:  

Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (do pobrania poniżej).

Wolontariusze podpisują z Fundacją porozumienie o współpracy, w którym określa się m.in. czas trwania współpracy, rodzaj pracy świadczonej na rzecz konkretnego programu  lub projektu, a także minimalną ilość czasu, jaką wolontariusz  zobowiązuje się poświęcać na współpracę.

 

Fundacja wymaga od naszych wolontariuszy dostarczenia poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenia o niekaralności,
 • Zaświadczenia lekarskiego zgodnie z Art. 98 ust.3.

 

Wolontariusz powinien m.in:

1)      Rzetelnie wykonywać zadania, które zostały z nim uzgodnione,
2)      Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją pracą,
3)      Utrzymywać regularny kontakt z osobą odpowiadającą za monitorowanie jego  zadań.
4)      Przestrzegać zasad BHP.

 

Chcesz zostać wolontariuszem albo dowiedzieć się więcej? Wypełnij i prześlij nam mailem lub pocztą kwestionariusz osobowy wolontariusza.

Więcej informacji oraz kontakt z nami:

ul. Ducha Świętego 5/4
87-100 Toruń

tel. /56/ 657 55 40-41

infolinia; 801-112-982
e-mail: info@fundacjazielonylisc.org

 

Kwestionariusz osobowy wolonariusza
Regulamin wolontariatu