Witamy na stronie Fundacji!

życzenia-wielkanocne-742

1 %
Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013

 Naszym celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności podopiecznych oraz rozwijanie umiejętności społecznych, wyrobienie zaradności życiowej, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Wszystko to ma zwiększyć szanse osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne i piękne życie. Co za tym pociąga – ograniczenie liczby osób niepełnosprawnych całkowicie biernych, zależnych od opiekunów lub opieki instytucjonalnej.
Dofinansowujemy poszkodowanym w wypadkach m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, likwidacji barier architektonicznych, pomoc terapeutyczną.


Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie finansowe i przekazany na rzecz naszej Fundacji i jej podopiecznych 1% podatku, który traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i pomocy w realizacji planów naszej Fundacji. Dzięki Państwa wsparciu możemy realizować cele statutowe poprzez szereg przedsięwzięć mających na celu pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Projekt „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”

          Zapraszamy osoby niepełnosprawne z m. Torunia oraz powiatu toruńskiego do udziału w projekcie. Płatne staże, doradztwo prawne, psychologiczne i zawodowe….. Ruszyła rekrutacja do projektu. Szczegóły poniżej Regulamin projektu formularz zgloszeniowy  

Pomoc osobom pokrzywdzonym

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja otrzymała wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  na  „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin” na rok 2014  Bezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych na skutek wypadków komunikacyjnych w siedzibie Fundacji: poniedziałek: w godz. 9.00-13.00czytaj więcej

Dofinansowanie leczenia

W ramach realizacji projektu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na dofinansowanie kosztów leczenia i środków opatrunkowych dla naszych podopiecznych. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania proszone są o pobranie formularza wniosku i przysłania do nas wraz  załącznikami, tj.; – zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym chorobę orazczytaj więcej